Könyvek

# Kép Cím Szerző Címke Kiadó Oldalszám Értékelésnövekvő sorrend
1 Isten-e Jézus? John Maisel Alapok, Evangélium 1990 27
10/10
2 Teremtés + evolúció = ? Werner Gitt Teremtés, Evolúció Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1990
135
10/10
3 Az evolúciós csalás - A darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása Harun Yahya Evolúció, Teremtés 2006 240
9.5/10
4 Szent Biblia Károli Gáspár Biblia 1295
1/10
5 Repülj kicsim, repülj! Nicky Cruz Történet 95
0/10
6 Smith Wigglesworth titkai W. Hacking Amana 7 Kiadó
2004
31
0/10
7 A Szentlélek keresztsége és a Szentlélek ajándékai Szabados Ádám Szentlélek, Szentlélek keresztség, Szentlélek ajándékai, Karizmatikus 2003 7
0/10
8 Igéret szerint Charles H. Spurgeon Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
2004
104
0/10
9 Eredményes imaélet Chuck Smith Imádság Harvets House Publishers
1980
51
0/10
10 A jó hír jobb, mint gondolod David Clayton Alapok, Evangélium 2015 246
0/10
11 Jubileumi Kommentár Kommentár Kálvin János Kiadó 2572
0/10
12 Heidelbergi Káté Teológia Erdélyi Református Egyházkerület
2003
94
0/10
13 A Biblia Bibliatanulmányozás 2012 30
0/10
14 Jehova Tanúi: történetük, tanításuk, értékelésük Dr. Lothar Gassmann Jehova Tanúi, Hitvédelem Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1998
236
0/10
15 Keresztyén családi viszonyok Chuck Smith Alapok Harvets House Publishers
1996
25
0/10
16 Agykontroll keresztény szemmel Agykontroll, Kritika 29
0/10
17 A férfi, akit Isten formál Dan Doriani 2003 202
0/10
18 Bocsáss meg, ember vagyok Dr. Carl H. Stevens Alapok 2007 270
0/10
19 Baptista identitás Edwin Brandt Felekezet, Baptista 4
0/10
20 Jézus a mi sorsunk Wilhelm Busch Alapok 2010 224
0/10
21 Aratás Chuck Smith Történet 122
0/10
22 Alternatív gyógyászat Dr. Bukovszky Eszter Természetgyógyászat, Kritika Apológia Kutatóközpont
2007
11
0/10
23 Teremtéstudomány Dr. David Rosevear Teremtés 69
0/10
24 A vallásszabadság és a baptisták Somogyi Imre Baptista MAGVETŐ könyvkereskedés 179
0/10
25 Útmutatás a Szentírásból Alap kérdések Miskolci Keresztény Gyülekezet
2013
58
0/10
26 Jézus, Darwin és a teremtés Teremtés, Evolúció 32
0/10
27 A Calvary Chapel története (a kezdetektől a nyolcvanas évek elejéig) Chuck Smith Történet 25
0/10
28 A „Céltudatos élet” és a „Willow-Creek”-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése? Rudolf Ebertshäuser Gyülekezet, Kritika 80
0/10
29 A legboldogabb emberek a Földön Demos Shakarian Életrajz 1977 80
0/10
30 Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára Szalai András Disszertáció, Hitvédelem, Iszlám 2012 285
0/10
31 Kövess engem - Első lépések + Útmutató Jean Gibson Alap kérdések 31
0/10
32 Élő víz - A Szentlélek ereje életünkben Chuck Smith Szentlélek Golgota Keresztény Gyülekezet
1996
209
0/10
33 Rendszeres teológia Louis Berkhof Teológia 1949 575
0/10
34 A céltudatos egyház Rick Warren Gyülekezet 68
0/10
35 Több mint győztesek William Hendriksen Jelenések könyve 1952 136
0/10
36 Az Őrtorony betanítási eljárása Timothy Campbell Hitvédelem, Jehova Tanúi 2004 28
0/10
37 Mi a hit és hová vezet Charles H. Spurgeon Alapok Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
2004
48
0/10
38 Szellemi harc Brian Brodersen Szentlélek Golgota Keresztény Gyülekezet
1996
35
0/10
39 A keresztyén tanácsadás sötét oldala Dr. Edward S. Williams Kritika 100
0/10
40 Mit tanít valójában a Biblia? - és hogyan tanítanak erről Jehova Tanúi Barna Zoltán Hitvédelem, Jehova Tanúi, Szakdolgozat 2009 47
0/10
41 Milyen lesz majd a mennyben? William MacDonald Menny Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1999
40
0/10
42 Miért változtat meg mindent a kegyelem? Chuck Smith Evangélium Golgota Keresztény Gyülekezet 76
0/10
43 Gyülekezeti tisztségviselők az Újszövetségben Heizer Tamás Teológia, Gyülekezet Baptista Teológiai Akadémia
1994
116
0/10
44 Magyar, pártus vagy zsidó? - Jézus Krisztus származása Kritika, Hitvédelem Ébredés Alapítvány 13
0/10
45 Egy elgondolás rabjai Don Cameron Hitvédelem, Jehova Tanúi 2015 132
0/10
46 A Szentháromság titka Tóth-Simon Károly Teológia, Háromság 2013 45
0/10
47 Jézus Krisztus a szabadító Gál Péter Teológia Pázmány Péter Katolikus Egyetem
2009
426
0/10
48 Gátszakadás - Okkultizmus a nevelésben Okkultizmus, Pedagógia Ébredés Alapítvány
2002
92
0/10
49 A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira Alexander Seibel Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
2004
65
0/10
50 VIGYÁZAT: KUNDALINI! Megtévesztő szellemek akarnak befurakodni az Egyházba? Andrew Strom Karizmatikus, Kritika 2011 98
0/10
51 Érveljünk Jehova Tanúinak Kevin R. Quick Jehova Tanúi, Hitvédelem 2004 54
0/10
52 A Magyarország határain kívül élő magyar baptista közösségek missziói tevékenységének múltja, kitekintéssel a jelenre Mészáros Kálmán Teológia, Misszió 201
0/10
53 Kérdéseim - Isten válasza Dieter Boddenberg Alap kérdések 40
0/10
54 A hűséges Krisztus-követés és a karizmatikus tévelygés Rudolf Ebertshäuser Karizmatikus, Kritika 2005 17
0/10
55 Igazi és hamis ébredés Andrew Strom Karizmatikus, Kritika 2013 108
0/10
56 Az Őrtorony-zarándoklat Kevin R. Quick Jehova Tanúi, Hitvédelem 2002 46
0/10
57 Mit mond a Biblia a Jóslásról, szellemidézésről, spiritizmusról, varázslásról? Kritika, New Age 2007 48
0/10
58 A Miskolci Keresztyén Testvér Gyülekezet története Nagy Ágoston Történet, Gyülekezet Baptista Teológiai Akadémia
2005
54
0/10
59 Isten, a házasságszerző Derek Prince Házasság 1992 71
0/10
60 A karizmatikus mozgalom Rudolf Ebertshäuser Karizmatikus, Kritika, Szentlélek keresztség 2008 13
0/10
61 A „Keresztények": egy szekta születése és gyermekbetegségei Kamarás István Hitvédelem 2011 101
0/10
62 Meghamisították-e a Bibliát? Papp Sándor Hitvédelem Favorit Kiadó 44
0/10
63 Vallási pluralizmus - Teológiai megközelítések vizsgálata Merényi Zoltán Teológia Baptista Teológiai Akadémia
2005
100
0/10
64 Családi életre nevelés az oktatásban Hortobágyiné Nagy Ágnes Házasság Sapientia Családpedagógiai Intézet
2005
444
0/10
65 A karizmatikus „nyelveken szólás” és a bibliai nyelvek ajándéka Rudolf Ebertshäuser Karizmatikus, Szentlélek ajándékai, Kritika 2005 15
0/10
66 Újszövetség egyszerű fordítás Biblia World Bible Translation Center
2006
423
0/10
67 Lukács, a Történész: Az Apostolok Cselekedeteinek Könyve Bob Utley Kommentár 2000 423
0/10
68 Ima - Szolgálat Watchman Nee Imádság 42
0/10
69 Házasság – a hűséges szerelem titka Dietrich von Hildebrand Házasság 1997 31
0/10
70 A karizmatikus ún. „szellemkeresztség” volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa? Rudolf Ebertshäuser Karizmatikus, Szentlélek keresztség, Kritika 2008 19
0/10
71 Mózes 5. könyve Bob Utley Kommentár 369
0/10
72 Tíz kifogás a modern Egyházzal szemben Paul Washer Kritika, Gyülekezet 39
0/10
73 Jegyeseknek, házasoknak Házasság Családakadémia
2014
168
0/10
74 A legnagyobb gazdagság Megtérés, Bűnbocsánat 2009 28
0/10
75 Újszövetségi Szentírás Vida Sándor Biblia 1971 266
0/10
76 A Szeretett Tanítvány Emlékiratai és Levelei: A János Evangéliuma, János I., II., és III. Levele Bob Utley Kommentár 1999 400
0/10
77 A lélek rejtett ereje Watchman Nee Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió 26
0/10
78 Miért várjunk a házasságig? Tim Staffort Házasság 1992 12
0/10
79 Az antropozófia - keresztyén szemmel; A Waldorf-pedagógiáról Dr. Lothar Gassmann, Vándor Péter Antropozófia, Kritika 1999 52
0/10
80 Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizmatikus, Kritika Harvets House Publishers
1983
95
0/10
81 A Pál szerinti evangélium: A rómaiakhoz írt levél Bob Utley Kommentár 1998 355
0/10
82 Az Újszövetség - Csia Lajos fordítása szerint Csia Lajos Biblia 271
0/10
83 A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban Mihalec Gábor Házasság 2013 384
0/10
84 Az ezoterikus tan, mint segítség az életben? Dr. Lothar Gassmann Ezotéria, Spiritizmus, Mágia, Kritika 2006 68
0/10
85 Tanítványság - Istennek adni a tőled telhető legjobbat Greg Laurie Tanítványság Harvets House Publishers
1995
68
0/10
86 Az I. és II. Timóteus és Titusz Bob Utley Kommentár 249
0/10