Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

Teremtés + evolúció = ?

Napjainkban egyre több neves tudós szakít a szintetikus fejlődéselmélettel, és az evolúciónak egy teista tanítása felé fordul. Ennek az elfordulásnak az oka érthető, hiszen a természetben egyetlen természeti folyamat során sem sikerült azt bebizonyítani, hogy az anyagban önmagától információ jött volna létre.

A teista evolúciótannak az lenne a feladata, hogy ezt a jelentős hiányosságot áthidalja. Azt tanítja, hogy Isten indította be az evolúciót, és azt évmilliókon át tartó folyamatában irányította. Ez a gondolatmenet keresztyének között is elterjedt.

Milyen lesz majd a mennyben?

A Szentírás világosan tanítja, hogy mindazok számára, akik ismerik és szeretik az Úr Jézust, az örömnek és áldásoknak dicsőséges helye van fenntartva a menny.

A menny csodálatos hely. A Bibliában a menny szónak három jelentése van.

  1. Az 1Mózes 1,8 a felhőkben levő régiót nevezi így.
  2. Aztán mennynek nevezi a csillagvilágot is (1Móz 1,17).
  3. Végül pedig mennynek nevezi az Írás Isten lakóhelyét.

Pál ezt nevezi "paradicsom"-nak vagy "harmadik ég"-nek (2Kor 12,2-4). A mennyet mindig úgy említik, mint ami "fönt" van...

Mi a hit és hová vezet

A keresztyén hit lényegét és egyszerû természetét Pál apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt Charles Haddon Spurgeon szívének, és nagyon aggódott amiatt, hogy ezt a csodálatos egyszerûséget gyakran akaratlanul is elködösítik. A Mi a hit és hová vezet címû könyv összegyûjti Spurgeon ezzel kapcsolatos gondolatait, világosan és tömören ismerteti a keresztyén hit természetét és következményeit. 

Jehova Tanúi: történetük, tanításuk, értékelésük

Jehova Tanúi az elmúlt évtizedekben - többszöri visszaesés ellenére - világméretekben erőteljesen növekednek. 1945-ben 141 606 aktív hirdetőjük volt, 1975-ben kb. 2 millió, 1985-ben kb. 3 millió, 1995-ben pedig több mint 4,5 millió. Folyóiratuk, az Őrtorony 1995-ben 120 nyelven jelent meg, és kb. 16 milliós példányszámban a föld sok országában terjesztették. 1996 elejére a példányszám már 18,9 millióra emelkedett, és a növekedés azóta is tart. így az Őrtorony a világon a legnagyobb példányszámú vallási folyóirat. 

Igéret szerint

1. Szükség van egy szitára
2. A két utód
3. A két élet
4. Eltérõ remények
5. Üldöztetés az ígéret miatt
6. Az elválás
7. Kiknek szólnak az ígéretek?
8. Az ígéret ingyenes ajándék
9. Isten ígérete valóság
10. A hívõk különleges kincse
11. Az ígéretek értékelése
12. Az Úr ígérete és ajándékozási szabálya
13. A kivétel nélküli szabály
14. Az ígéret birtokba vétele
15. Az ígéret láttamozása
16. Az evilági életben használható ígéretek
17. A megfelelõ ígéret kiválasztása
18. Az ígéret ideje

A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira

Ezt az írást először 1980-ban fogalmazták meg. Az évek során elsősorban a zenei élet éppoly drámaian, mint amilyen viharsebességgel megváltozott. Aki évekkel ezelőtt még bálványnak számított, azt a fiatalabb generáció hamarosan elfelejtette, és egészen új sztárok tűntek fel a művészek között. Ezt különösen a zenei életben figyelhetjük meg. Bizonyos vonatkozásban „tavalyi hó”-ról beszélhetünk. Még Kübler-Ross hírneve is elhalványodott valamelyest.

Feliratkozás RSS - Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió csatornájára