Teológia

Heidelbergi Káté

Az erdélyi református egyház 1920-ban adta ki először a föld valamennyi református egyháza által a maga hitének hű és igaz foglalatjaként tisztelt Heidelbergi Kátét. Ettől az időponttól kezdve egyházkerületünk fokozatosan a vallástanítás alapjává tette ezt a hitvallást, s mind a teológiai gondolkodásban, mind az igehirdetésben egyre határozottabban kezdte elfoglalni az őt megillető irányító szerepet.

Vallási pluralizmus - Teológiai megközelítések vizsgálata

Ez a szakdolgozat inkább témafelvetés kívánt lenni, mint a problémának teljes körű kifejtése. Megoldást sem tudok kimondani, csupán személyes meggyőződésemet. A dolgozat írása alatt bennem is sok minden formálódott. Ahogy megismertem az egyes teológusok véleményét, alakult ki bennem egy sokkal nyitottabb szemlélet a témával kapcsolatban. Látom ugyanakkor a hiányosságokat, különösen az evangéliumi keresztények részéről: tartozunk azzal, hogy a jövőben ebben a témában saját elképzeléseinket teológiailag megalapozott formában fogalmazzuk meg.

Gyülekezeti tisztségviselők az Újszövetségben

A gyülekezeti tisztségekkel kapcsolatban a legfontosabb látnunk a pneumatológikus meghatározottságot. Ez abban lesz nyilvánvaló, hogy semmilyen gyülekezeti tisztség nem képzelhető el a Szentlélek által osztott karizmák nélkül. Az pedig, hogy a Szentlélekkel összefüggésben kerül elı a tisztségviselők kérdése, mindjárt feltételezi, hogy itt nem egy statikus rend áll előttünk, hanem valami olyan, aminek lényege és célja a dinamizmus, a mozgás. Jézus volt, aki beszélt a Lélek mozgásba hozó erejéről: "Vesztek erıt, minek utána a Szentlélek eljő reátok és lesztek nékem tanúim ...

A Szentháromság titka

Az egyetemes keresztény hitnek évszázadok (sőt, mondhatjuk, évezredek) óta alappillére a háromság-tan. Az ezredfordulón mintegy kétmilliárd ember vallotta magát kereszténynek. Ebbe a számba természetesen beletartoznak azok is, akik csak névlegesen vallják magukénak a keresztény hitet, de valójában nem Jézus Krisztus követői. Ha leszűkítjük ezt a számot csak azokra, akik valóban hitvalló, a misszióparancsot is komolyan vevő történelmi-evangéliumi keresztények, akkor is több százmilliós számot kapunk. Ez a több százmilliónyi keresztény pedig mintegy húszezer felekezetbe tartozik.

Feliratkozás RSS - Teológia csatornájára