Hitvédelem

Magyar, pártus vagy zsidó? - Jézus Krisztus származása

Különös kérdés ez. Figyelemfelkeltő, egyszersmind felháborító. Pedig jól kell értelmeznünk. Ha jóhiszeműek vagyunk, még örülhetünk is a kérdésfeltevésnek, hisz annyira közel áll hozzánk Megváltónk személye, hogy akár magyarnak is gondolhatjuk. Vannak személyek, akikről nem is tudunk másként vélekedni. Így többen meg vannak győződve arról, hogy Kálvin János magyar volt. Persze ők nem tanultak egyháztörténetet. Különben magam is úgy gondolom, ha Kálvin még egyszer születne, bizonyára magyar lenne! Ha valaki közel áll hozzánk, magunkhoz hasonlónak képzeljük el – s ez természetes.

Meghamisították-e a Bibliát?

Tanulmányomban bemutatom a keresztény egyház 5. és 6. századi legfontosabb konfliktusait, és az ezekre született megoldási kísérleteket, különösképpen Justinianus császár és felesége Theodora császárné uralkodása alatt. Az ún. „harmadik órigenista vita” körülményeit és fontos állomásait Órigenész saját tanításának és az V. egyetemes zsinatnak a kontextusában vizsgálom. Ehhez kapcsolódva összefoglalásra kerül a Biblia keletkezésének, terjedésének és megbízható fennmaradásának vázlatos története a rendelkezésre álló modern szakirodalom alapján.

Érveljünk Jehova Tanúinak

Az "Érveljünk Jehova Tanúinak" 1984 végén keletkezett, mint személyes kísérletem egy független bibliatanulmányozásra, hogy személyesen megvizsgáljam Jehova Tanúi tanításait. Abban az időben aktív Jehova Tanúja voltam. A tanulmány 800 írásszöveg gyűjteménye, amelyek megcáfolják Jehova Tanúi tanításait, és összhangban vannak a bibliai kereszténységgel. Tartalmazza az "Elõszó"-ban személyes történetemet: hogyan lettem Jehova Tanúja és miért jöttem el.

A „Keresztények": egy szekta születése és gyermekbetegségei

A kutatónak lehetősége volt a magukat csupán „Keresztények”-nek nevező, de a kilencvenes években hazánkban „a dunaföldvári szekta” néven elhíresült és kellőképpen rettegett csoport eddigi történetét szociológusként, szociográfusként végigkövetni, egyúttal egy teljesen új, mozgalmi jellegű, szociológiai értelemben szektának tekinthető vallási jelenséget alakulás közben tanulmányozni.

Jehova Tanúi: történetük, tanításuk, értékelésük

Jehova Tanúi az elmúlt évtizedekben - többszöri visszaesés ellenére - világméretekben erőteljesen növekednek. 1945-ben 141 606 aktív hirdetőjük volt, 1975-ben kb. 2 millió, 1985-ben kb. 3 millió, 1995-ben pedig több mint 4,5 millió. Folyóiratuk, az Őrtorony 1995-ben 120 nyelven jelent meg, és kb. 16 milliós példányszámban a föld sok országában terjesztették. 1996 elejére a példányszám már 18,9 millióra emelkedett, és a növekedés azóta is tart. így az Őrtorony a világon a legnagyobb példányszámú vallási folyóirat. 

Feliratkozás RSS - Hitvédelem csatornájára