Házasság

A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban

Az értekezés áttekintést nyújt a legjelentősebb lélektani irányzatok (pszichoanalízis, humanisztikus pszichoterápia, kognitív viselkedésterápia és szisztémikus pszichoterápia) lelkigondozói recepciójáról. A vizsgálat fókuszában az egyes irányzatok pár- és családterápiás koncepciói, valamint az ezek által befolyásolt lelkigondozói modellek állnak. A második egység megvizsgálja a házassággal kapcsolatos egyházi szolgálatokat (házassági felkészítés, egyházi esküvő és házasság-gazdagítás).

Miért várjunk a házasságig?

 „Mi a baj a házasság előtti szexszel, ha a szeretkezés nagyszerűnek tűnik?”

Isten ajándéka, a szex csodálatos. Ámbár ez sokkal több, mint pusztán egy testi aktus. Arra rendeltetett, hogy teljes egységet teremtsen egy férfi és egy nő között, akik életreszólóan elkötelezték magukat egymásnak.

A következő oldalakon a szerző, Tim Stafford elmond néhány okot, hogy miért várjunk a szexszel a mézeshetekig. Elmagyarázza, hogy egyedül a házasság kötelékében tudja egy pár tökéletesen megtapasztalni az Isten terve szerinti bensőséges, szeretettel telje szexet.

Házasság – a hűséges szerelem titka

Korunkban a házasság súlyos helyzetben van. A neves szerzô könyvében feltárja a természetes házasság értékeit, fontosságát, és bemutatja azt a szerepet, melyet a házasság játszik a hûséges szerelem megôrzésében. A katolikus, szentségi házasságnak ezen felül új dimenziója van, kegyelmi forrás az, és párhuzamban áll Krisztusnak az Egyháza iránti szeretetével (Ef 5,32). A természetbôl fakadó szeretet elhalványul összehasonlítva annak a szeretetnek a szépségével, mely Krisztusban gyökerezik.

Feliratkozás RSS - Házasság csatornájára