Gyülekezet

A céltudatos egyház

Tartalom:

 • A gyülekezet öt célja - Hogyan tudjuk új módon közölni Isten céljait
 • A gyülekezeti tagok elkötelezettségének mértéke
 • Kiegyensúlyozottság
 • Az evangelizálás hat alapelve
 • Az istentisztelet - Hogyan lehet tömegeket vonzó alkalmakat
 • szervezni
 • A gyülekezet mint isten családja
 • Hogyan mozdítsuk előre gyülekezetünk tagjait a növekedésben?
 • A látásról
 • Félelem a sikertelenségtől
 • Krisztusban való egészséges magabiztosságról
 • Az én történetem

A „Céltudatos élet” és a „Willow-Creek”-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése?

Az utóbbi tíz esztendőben egyre jelentősebb az Amerikából jövő egyik erős áramlat hatása Jézus Krisztus német nyelvű gyülekezeteire, mely „Gyülekezetnövekedési mozgalomként” vált ismertté. Ez a mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az evangéliumtól távollévőket új módszerekkel érje el és nyerje meg a gyülekezetnek. Különösen Bill Hybels „Willow-Creek”-gyülekezetei, valamint Rick Warren „Saddleback” gyülekezetei lettek ismeretessé nálunk, mint e mozgalom előfutárai.

Tíz kifogás a modern Egyházzal szemben

Amikor azért imádkoztam, hogy mit cselekedjek ebben az összejövetel-sorozatban egy fontos következtetésre jutottam. Egy nagy terhet helyezett a szívemre az Úr. Szükségünk van ébredésre. Szükségünk van egy felébredésre, de nem várhatjuk egyszerűen a Szent Szellemtől, hogy jöjjön és tisztítson el minden szemetet, amit mi csináltunk. Világos útmutatásunk van Isten igéjéből arra vonatkozóan, mit cselekszik Krisztus, hogy mit vár el tőlünk, hogy hogyan éljünk, hogy mit vár el tőlünk az ő egyháza érdekében.

A Miskolci Keresztyén Testvér Gyülekezet története

Nem csupán nemes emberi törekvés elődeinkre visszaemlékezni, hanem az Ige szólít fel erre bennünket. Gyülekezetünk történetéről, hithőseiről a mai napig igen kevés írásos beszámoló áll a rendelkezésünkre. Ebből kifolyólag jutottam arra az elhatározásra, hogy szakdolgozatom témájává a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet történetét választom. Bevezetésként a magyarországi gyülekezetek kialakulásának, életének rövid történetével foglalkozom, majd a miskolci gyülekezetet a kezdeteitől napjainkig mutatom be.

Gyülekezeti tisztségviselők az Újszövetségben

A gyülekezeti tisztségekkel kapcsolatban a legfontosabb látnunk a pneumatológikus meghatározottságot. Ez abban lesz nyilvánvaló, hogy semmilyen gyülekezeti tisztség nem képzelhető el a Szentlélek által osztott karizmák nélkül. Az pedig, hogy a Szentlélekkel összefüggésben kerül elı a tisztségviselők kérdése, mindjárt feltételezi, hogy itt nem egy statikus rend áll előttünk, hanem valami olyan, aminek lényege és célja a dinamizmus, a mozgás. Jézus volt, aki beszélt a Lélek mozgásba hozó erejéről: "Vesztek erıt, minek utána a Szentlélek eljő reátok és lesztek nékem tanúim ...

Feliratkozás RSS - Gyülekezet csatornájára