Werner Gitt

Prof. Dr. Werner Gitt a mérnöki tudományok doktora címet az Aacheni Műszaki Egyetem Automatizálási Intézetében szerezte. 2002-ig a braun­schweigi Szövetségi Műszaki Fizikai Kutatóintézet igazgatója volt, professor emeritus, a Német­országban rangos „Director und Professor” titulus birtokosa. Az informatika, a matematika és az automatizálás területén szá­mos tudományos cikket publikált. A Bázeli Független Teoló­giai Egyetem rendszeres vendég-előadója a Biblia és tudomány témakörben. Ugyanebben a témában európai és tengerentúli egyetemeken előadásokat tart. A hit és tudomány témakörével kapcsolatosan számos könyvet írt, ezek legtöbbje magyarul is megjelent.

Teremtés + evolúció = ?

Napjainkban egyre több neves tudós szakít a szintetikus fejlődéselmélettel, és az evolúciónak egy teista tanítása felé fordul. Ennek az elfordulásnak az oka érthető, hiszen a természetben egyetlen természeti folyamat során sem sikerült azt bebizonyítani, hogy az anyagban önmagától információ jött volna létre.

A teista evolúciótannak az lenne a feladata, hogy ezt a jelentős hiányosságot áthidalja. Azt tanítja, hogy Isten indította be az evolúciót, és azt évmilliókon át tartó folyamatában irányította. Ez a gondolatmenet keresztyének között is elterjedt.

Feliratkozás RSS - Werner Gitt csatornájára