Rudolf Ebertshäuser

Rudolf Ebertshäuser 1953-ban született. Sok éven át marxista volt, és késbb az alternatív életstílusban és az ezoterikus tanokban kereste az élet értelmét. 30 éves korában tért meg Jézus Krisztushoz, és mint fiatal hív, ún. karizmatikus körökbe került, ahol négy éven át aktívan dolgozott.

1992-ben következett be a teljes elszakadása ettl a mozgalomtól.

1995-ben megjelent németül a „Karizmatikus mozgalom a Biblia fényében“ c. leleplez könyve.

1995–2003 között az ún. Schlachter-Biblia revíziójában dolgozott. Évek óta eladásokat tart az ún. karizmatikus mozgalomról, a Bibliáról.

A „Céltudatos élet” és a „Willow-Creek”-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése?

Az utóbbi tíz esztendőben egyre jelentősebb az Amerikából jövő egyik erős áramlat hatása Jézus Krisztus német nyelvű gyülekezeteire, mely „Gyülekezetnövekedési mozgalomként” vált ismertté. Ez a mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az evangéliumtól távollévőket új módszerekkel érje el és nyerje meg a gyülekezetnek. Különösen Bill Hybels „Willow-Creek”-gyülekezetei, valamint Rick Warren „Saddleback” gyülekezetei lettek ismeretessé nálunk, mint e mozgalom előfutárai.

A karizmatikus ún. „szellemkeresztség” volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa?

Olyan időben élünk, amikor sok keresztyén Krisztus-követéséből hiányzik a szellemi erő és teljhatalom. Egyesek számára alig tudatos ez a hiány; úgy látszik, hogy teljesen meg vannak elégedve erőtlenségükkel. Más keresztyének szenvednek emiatt; az szemeik előtt az Úr Jézus Krisztus elvárásokkal teli ígéretei lebegnek: „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (Jn 7,38). Látják, hogy valami nincs rendben velük, hogy Isten tulajdonképpen több erőt és szellemi gazdagságot ígért nekik, mint amit életükben megtapasztalnak.

A karizmatikus „nyelveken szólás” és a bibliai nyelvek ajándéka

A „nyelveken szólás” vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és karizmatikus mozgalom minden bizonnyal legfeltűnőbb, és legtöbbször hangsúlyozott külső ismertetőjele. Annyira sajátosan hozzátartozik ehhez a mozgalomhoz, hogy számos pünkösdi áramlat, hitvallásuk elengedhetetlen részének tekinti azt az állításukat, mely szerint a nyelveken szólás a „szellemkeresztség” jele. Ezen az adományon lehet valóságosan megkülönböztetni a szellemeket.

Feliratkozás RSS - Rudolf Ebertshäuser csatornájára