Edwin Brandt

Edwin Brandt 1988-ban a hamburgi Baptista Teológiai Szeminárium igazgatója. Az 1980-as évek elején a Szeminárium egy mély teológiai válságon ment keresztül, melynek során az akkori igazgató is megkérdőjelezhető kijelentéseket tett. Ilyen időszak után vette át Edwin Brandt az igazgatói szolgálatot. Több teológiai kérdésre fogalmazott meg felkérésre véleményt, melynek alapján aztán a Szövetségi Vezetőség állást foglalt azokban. Személyes tapasztalataim alapján (1987-88-ban 2 szemeszteren keresztül tanultam az intézményben, előadásait hallgattam, személyesen is többször beszélgettünk) mély lelki életű, alapos tudással rendelkező, elkötelezett hívő ember és egyháztörténész. Diákjainak nem csupán előadója, de pásztora is volt.

Az 1990-es évek második felében a Teológiai Szeminárium Berlin közelébe költözött (Elstal), és egy összetett oktatási és továbbképzési intézménnyé formálták, melynek része lett a Teológiai Szeminárium, mint lelkészképző (továbbtanulási lehetőséget különböző egyetemeken való posztgraduális képzés ad), egy bibliaiskola és egy pszichológiai, lelkigondozói intézet. Ezen összetett oktatási intézmény kialakítását és működését Edwin Brandt vezette, míg az elmúlt években újra „csak” a Teológiai Szeminárium dékánjaként szolgál. A 2003. évi általános tisztújítási folyamatban gyülekezeti lelkészi szolgálatot vállalt korábbi szolgálatai helyett.

Baptista identitás

Gondolatok a Németországi Evangéliumi-Szabadegyházi Gyülekezetek Szövetsége gyülekezeteinek létezésével és feladataival kapcsolatban

(A fasizmus időszakában a Baptista Gyülekezetek Szövetsége abból a célból, hogy a számára érvényes szabadságból másoknak is juttasson, és így megmentsen keresztyén gyülekezeteket, a fenti néven egyesült a Testvérgyülekezetekkel és az Élim Gyülekezetekkel. A háború után a Testvérgyülekezetek nagy része kilépett a Szövetségből. Az Evangéliumi-Szabadegyházi Gyülekezetek Szövetsége tehát lényegében a baptista gyülekezetek szövetségét jelenti.)

Feliratkozás RSS - Edwin Brandt csatornájára