Chuck Smith

Miért változtat meg mindent a kegyelem?

Gondolkodtál-e már ennek az egyszerű gondolatnak a mélységén: „Isten szeret”? Ebben a kijelentésben testesül meg a legjelentősebb igazság, amelyet bárki megragadhat: Isten egy szeretetteljes kapcsolatra hívott el bennünket Önmagával. A mi részünk ebben a kapcsolatban egyszerűen az, hogy bízzunk és higgyünk Isten mélységes törődésében és könyörületességében, amelyet szabadon áraszt ki ránk.

Élő víz - A Szentlélek ereje életünkben

E könyv célja megismertetni veled , kicsoda a Szentlélek , hogy ezáltal teljesebb , gazdagabb kapcsolatba kerülhess Vele . Legőszintébb vágyam úgy bemutatni az Ő dicsőségét és szépségét , hogy szívből kívánd alárendelni Neki az egész életedet , személyesen megismerve és megtapasztalva az Ő kegyelmét, szeretetét, erejét és ajándékait .

A Calvary Chapel története (a kezdetektől a nyolcvanas évek elejéig)

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkem által! – azt mondja a seregeknek Ura.“ Sajnálom, hogy szolgálatomban ezt nem tanultam meg korábban. Sokáig és nagy erőbefektetéssel próbálkoztam erővel, hatalommal, jól megszervezett műsorokkal, emberi eszközökkel és módszerekkel építeni Jézus Krisztus egyházát, végül mégis annyira belefáradtam, belebetegedtem és kimerültem, hogy mindent abba akartam hagyni.

Aratás

A keresztények számára frusztráció állandó forrását képezi, hogy mindenáron meg akarják ismerni a megismerhetetlent. Isten útjaira vagyunk kiváncsiak, jóllehet Isten maga jelentette ki, hogy „Az én utaim nem a ti utaitok, amerre én járok, ti nem járhattok.“

Eredményes imaélet

Manapság kétségbeesett időket élünk. A Keresztyén Gyülekezet mégsem kétségbeesett. Imában áll Isten előtt.

Jézus így szólt Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz: "Mi az? Hát egy órát sem tudtatok velem vigyázni?" Mi pedig azt mondjuk: "Ejnye, Péter! Micsoda szégyen! János, milyen borzasztó! Még egy órát sem tudtatok vigyázni az Úrral!" De csak ne kapkodjuk el! Mikor EGY ujjal mutogatunk valakire, van ott még HÁROM, ami visszafelé mutat ránk.

Karizma vagy karizmánia

Lehet, hogy meglepő, de ma már meg vagyok győződve arról, hogy sok gyülekezet halott ortodoxiáját növekedésre válthatnák a Szentléleknek a Krisztus testén belül működő ajándékai. Nem a Szentírástól idegen túlzásokra van szükség, amit gyermekként megfigyeltem, hanem a Szentíráshoz való eltökélt igazodásra, amelyben Isten igéje szolgál hitünk és gyakorlatunk végső tekintélyéül.

Feliratkozás RSS - Chuck Smith csatornájára