Charles H. Spurgeon

Mi a hit és hová vezet

A keresztyén hit lényegét és egyszerû természetét Pál apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt Charles Haddon Spurgeon szívének, és nagyon aggódott amiatt, hogy ezt a csodálatos egyszerûséget gyakran akaratlanul is elködösítik. A Mi a hit és hová vezet címû könyv összegyûjti Spurgeon ezzel kapcsolatos gondolatait, világosan és tömören ismerteti a keresztyén hit természetét és következményeit. 

Igéret szerint

1. Szükség van egy szitára
2. A két utód
3. A két élet
4. Eltérõ remények
5. Üldöztetés az ígéret miatt
6. Az elválás
7. Kiknek szólnak az ígéretek?
8. Az ígéret ingyenes ajándék
9. Isten ígérete valóság
10. A hívõk különleges kincse
11. Az ígéretek értékelése
12. Az Úr ígérete és ajándékozási szabálya
13. A kivétel nélküli szabály
14. Az ígéret birtokba vétele
15. Az ígéret láttamozása
16. Az evilági életben használható ígéretek
17. A megfelelõ ígéret kiválasztása
18. Az ígéret ideje

Feliratkozás RSS - Charles H. Spurgeon csatornájára