Mi a hit és hová vezet

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

48

Év: 

2004

Kiadó: 

A keresztyén hit lényegét és egyszerû természetét Pál apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt Charles Haddon Spurgeon szívének, és nagyon aggódott amiatt, hogy ezt a csodálatos egyszerûséget gyakran akaratlanul is elködösítik. A Mi a hit és hová vezet címû könyv összegyûjti Spurgeon ezzel kapcsolatos gondolatait, világosan és tömören ismerteti a keresztyén hit természetét és következményeit. 

Nem mintha Spurgeon azzal kérkedett volna, hogy õ az egyetlen, aki képes eljuttatni az üzenetet az emberekhez. Sõt, inkább alázattal közelítette meg feladatát, és imádkozott, hogy erõfeszítéseit Isten áldása kísérje, aki a növekedést adja (1Kor 3,6). A bevezetõben ezt mondja: „Azt hiszem, elmondhatom, hogy bár a hit a legegyszerûbb dolog a világon, mégis nagyon nehéz róla írni, mivel nagy jelentõsége miatt lelkünk megremeg, amikor beszélni próbálunk róla, és nem vagyunk képesek olyan világosan leírni, ahogyan szeretnénk.” 

Napjainkban épp olyan szükségünk van a keresztyén hitrõl való világos beszédre, mint valaha, és a kiadó azért imádkozik, hogy a jelen könyv áldás legyen mindazok számára, akik elolvassák, és hogy sokan részesüljenek az örök élet drága ajándékában a Jézus Krisztusba vetett üdvözítõ hit által.

Még nincs értékelve