Isten, a házasságszerző

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

71

Év: 

1992

Úgy tudom legjobban bemutatni ezt a könyvet, ha elmondom, mit ne várj tőle.

Tehát: ez nem elmélet vagy teológia, nem foglalkozik absztrakt igazságokkal. Ellenkezőleg: közvetlenül és határozottan a gyakorlati életben, az én saját életemben gyökerezik.

Leglényegesebb belső felfedezéseim is az itt felvázolt általános utat követve jöttek létre az elmúlt negyven-egynéhány év során. Ezek a felfedezések sohasem úgy keletkeztek, hogy absztrakciókon töprengve törtem a fejem az íróasztalom mögött, hanem konkrét helyetekben villanásszerűen világosodtak meg előttem a dolgok. Csak később, amikor ezeken a dolgokon a Biblia fényében kezdtem el gondolkodni, ismertem fel azokat a szellemi alapelveket, amelyekre Isten így tanított.

A könyv második és harmadik fejezetében elmondom, Isten hogyan vezetett el a Lydiával, majd Ruthtal való házasságra. Az út, amelyen Isten mindkét esetben vezetett, pontosan megfelelt annak az alapvető modellnek, amelyet a Biblia vázol fel a házasság előtt állók számára.

Elsőre valójában nem értettem meg, amit Isten tett. Amikor ugyanazt az utat kellett végigjárnom második házasságomban is, akkor kezdtem észrevenni, hogy Isten mindkét esetben egy olyan modell szerint vezet, amelyet az emberi lét hajnalán alkotott meg, és ez a modell élni fog az emberi történelem végezetéig. Ennek a könyvnek központi témája tehát a házasságkötéshez vezető út isteni modellje.

Meg kell említenem, hogy a könyv nem foglalkozik azzal, hogyan viselkedjünk házas emberként, vagy hogyan neveljük gyermekeinket. Ezekben a témákban számos nagyszerű munka jelent már meg. A cél inkább az, hogy elmagyarázzam azokat a lépéseket, amelyek a sikeres házassághoz vezetnek.

Az a férfi és az a nő, akik először házasságot kötnek a gyülekezetben, és csak azután kezdik el keresni Isten akaratát, Jézus leírása szerint olyan emberek, akik házukat homokra építették.

Ezeknél a házasságoknál nagyon gyakori, hogy az együttélés során elkerülhetetlenül bekövetkező próbákat, nyomásokat nem képesek tolerálni.

Az életben felvetődő legfontosabb kérdések közül néhányra segít választ találni ez a könyv. Hogyan tudhatom meg, Isten akarata-e az, hogy megházasodjam? És ha ez Isten akarata, akkor hogy találhatom meg azt a társat, akit Ő szánt nekem?

A 8. fejezetben Ruth javasol néhány dolgot a házasságra készülődő nőknek. És Ő mondja el az utolsó fejezetben azt is, ahogy Isten elvezette arra, hogy a feleségem legyen.

A 9. fejezet szülőknek ajánl megszívlelendő dolgokat. Ezek a javaslatok segítségül szolgálnak, hogy átvezessék gyermekeiket az életnek ezen a nehéz és veszélyes időszakán, amikor a társválasztás érzelmi és szellemi problémáival küzdenek.

Ugyanez a fejezet építőleg hathat a pásztorokra, tanárokra, fiatalokkal foglalkozókra valamint Isten összes szolgájára, akiket Isten beteljesült és gyümölcsöző életbe akar bevezetni.

A 10-es és 11-es fejezetek azt az erősen igényelt segítséget próbálják megadni, amelyre ma különös, egyedi vagy kritikus, problémás helyzetben lévő milliók várakoznak. Azok, akik át kellett, hogy éljék a válás nehéz agóniáját vagy azok, akik úgy határoztak, hogy házasság nélkül kívánják élni életüket.

Van még egy embercsoport, amely örülni fog ennek a könyvnek. Azok, akik élvezik a romantikus, de minden ízében igaz történeteket. Ruth és én reméljük, hogy történetünk izgatott várakozással tölt majd el benneteket, és ez az izgalom nem is hagy alább, amíg el nem olvassátok Ruth fejezetét, a „Találkozzon velem a King Davidben”-t!

Még nincs értékelve