Házasság – a hűséges szerelem titka

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

31

Év: 

1997

Korunkban a házasság súlyos helyzetben van. A neves szerzô könyvében feltárja a természetes házasság értékeit, fontosságát, és bemutatja azt a szerepet, melyet a házasság játszik a hûséges szerelem megôrzésében. A katolikus, szentségi házasságnak ezen felül új dimenziója van, kegyelmi forrás az, és párhuzamban áll Krisztusnak az Egyháza iránti szeretetével (Ef 5,32). A természetbôl fakadó szeretet elhalványul összehasonlítva annak a szeretetnek a szépségével, mely Krisztusban gyökerezik. A házasság mint szentség megadja a hívôknek azt a természetfölötti erôt, amely szükséges ahhoz, hogy "jó harcot harcoljanak" (1Tim 6,12). Minden gyôzelem, amit együtt elérnek a megszokás, az egyhangúság és unalom ellen, megszilárdítja kapcsolatukat, és szeretetükben új hajtásokat fakaszt. Tovább menve: mivel kifejezetten szentségileg egyesíti a házastársakat azzal a végtelen szeretettel, mellyel Krisztus szereti minkettôjüket, a szentségi házasság túllépi a természetes házasság tragikusan véges határait, és megadja azt a végtelen és örök jelleget, amely után minden szeretet áhítozik. Az itt közölt mû a könyv elsô magyar fordítása.

Még nincs értékelve