Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

285

Év: 

2012

Disszertációm tárgya az iszlámnak általában a vallásokról és konkrétan a kereszténységről alkotott képe, illetve ennek a két vallási közösség viszonyára gyakorolt hatása.

Témaválasztásom oka egyrészt vallásszemléleti érdeklődésem, amely a különféle vallások egymásról alkotott képére irányul, másrészt az elmúlt évtizedekben több iszlám országban hullámokban fokozódó keresztényüldözés. Kutatásom célja az iszlám vallásszemléletének és kereszténységképének megértése, illetve annak feltárása, hogy ez végső soron milyen szerepet játszik a jelenlegi keresztényüldözésekben. Vizsgálódásom haszna az egyház számára egy a leegyszerűsített végleteknél reálisabb iszlámkép bemutatása lehet, amely segíthet a vallásközi kapcsolatok tudatosabb alakításában.

Még nincs értékelve