A vallásszabadság és a baptisták

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

179

Kiadó: 

TARTALOMJEGYZÉK.
Oldalszám
I. A VALLÁSSZABADSÁG BIBLIAI EREDETE.
Az ember szabad akarata. — Jézus kijelentése. —
Gamáliel álláspontja. — Pál apostol, a lelkiismereti
szabadság előharcosa.......................................….. 5— 9
Ií. NEMZETKÖZI ÉS FELEKEZETKÖZI TÖREKVÉSEK
A SZABAD VALLÁSGYAKORLAT ÉRDEKÉBEN.
Történelmi visszapillantás. — Az Evangéliumi Világszövetség
(Alliance) tevékenysége. – A szabadság
eszménye................................................................... 10— 18
III. A VALLÁSSZABADSÁG MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN.
A mohácsi vész előtt. — A török hódoltság alatt. -
Az ellenreformáció kora. — A bécsi béke. — A
harmincéves háború; a westfáliai béke. — Az
1791. évi XXVI. törvénycikktől az 1848. évi XX.
törvénycikkig. — A szabadságharctól napjainkig..... 19- 32
IV. A BAPTISTÁK TÖRTÉNELMI SZEREPE A LELKIISMERETI
ÉS VALLÁSSZABADSÁG KÖRÜL.
Az anabaptistákról. — Anabaptista hitvédők. —
Küzdelmek Angliában. Milton János. Bunyan János.
- Az amerikai Egyesült-Államok keletkezése. Williams
Roger. – Carey Vilmos. A modern külmisszió
megalapozása. — Hughes József. A Brit és Külföldi
Bibliatársulat, — A rabszolgaság megszüntetése és
a baptisták. – Oncken J. Gerhard. A középeurópai
misszió. — Clifford János dr. — A Baptista Világszövetség
tevékenysége. — Baptista vértanúk......... 32- 69
V. A MAGYARORSZÁGI BAPTISTÁK TÖRVÉNYES
ELISMERTETÉSE.
Az előzmények. — Az alaptörvény. — 1905: az
elismertetés éve. – Lukács György dr. – Jogviszony
az államhoz és egyéb felekezetekhez. –
180
Az elismerés előnyei és hátrányai. — A magyarországi
baptisták két árnyalata. A Világszövetség
közbenjárása. Egyesslés........................................70— 95
VI. A SZABAD VALLÁSGYAKORLAT ÉS A KÖZIGAZGATÁSI
HATÓSÁGOK.
A 18 éven aluliak bemerítése. – Nem baptista
vallású egyének jelenléte baptista istentiszteleten. —
Istentisztelet, mint „gyűlés”. — Panasz és tiltakozás 96-
110
VII. A BAPTISTÁK KÖZJOGI SÉRELMEI.
Egyenlő bánásmódot! — Felsőházi képviselet. —
Lelkipásztorok katonai szolgálata. — Temetkezési
mizériák ............................................................111-120
VIII. A BAPTISTÁK VISZONYA EGYÉB VALLÁSFELEKEZETEKHEZ.
A lelkiismereti szabadság tisztelete. — A felekezetközi

Még nincs értékelve