A Szentháromság titka

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

45

Év: 

2013

Az egyetemes keresztény hitnek évszázadok (sőt, mondhatjuk, évezredek) óta alappillére a háromság-tan. Az ezredfordulón mintegy kétmilliárd ember vallotta magát kereszténynek. Ebbe a számba természetesen beletartoznak azok is, akik csak névlegesen vallják magukénak a keresztény hitet, de valójában nem Jézus Krisztus követői. Ha leszűkítjük ezt a számot csak azokra, akik valóban hitvalló, a misszióparancsot is komolyan vevő történelmi-evangéliumi keresztények, akkor is több százmilliós számot kapunk. Ez a több százmilliónyi keresztény pedig mintegy húszezer felekezetbe tartozik. Vannak közöttük tradicionálisok és
karizmatikusok, katolikusok és protestánsok, pre-tribulacionisták és poszt-tribulacionisták, a predesztinációt vallók és tagadók, amillenaristák és premillenaristák, csecsemőkeresztség és felnőttkeresztség pártiak, és a végtelenségig sorolhatnánk a különbségeket. Egy dolog azonban mindenképp közös a keresztény felekezetekben: elfogadják a Szentháromságról szóló tant, és hitük fundamentumának tekintik.

Még nincs értékelve