A „Céltudatos élet” és a „Willow-Creek”-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése?

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

80

Az utóbbi tíz esztendőben egyre jelentősebb az Amerikából jövő egyik erős áramlat hatása Jézus Krisztus német nyelvű gyülekezeteire, mely „Gyülekezetnövekedési mozgalomként” vált ismertté. Ez a mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az evangéliumtól távollévőket új módszerekkel érje el és nyerje meg a gyülekezetnek. Különösen Bill Hybels „Willow-Creek”-gyülekezetei, valamint Rick Warren „Saddleback” gyülekezetei lettek ismeretessé nálunk, mint e mozgalom előfutárai. E mozgalom az utóbbi időben sok „evangelikál” (azaz a bibliai evangéliumnak elkötelezett) hívő keresztyén gondolkodását változtatta meg és formálta át könyvek, folyóirat-cikkek, de kongresszusok és lelkészek, gyülekezeti vezetők képzése által is. Egyre erősödik az az elképzelés, miszerint a „látogatóbarát”, kívülállókhoz igazított gyülekezet reményteljes jövőbeni koncepció lehet.

Bill Hybels és munkatársainak új könyvei mellett Rick Warren két könyvén keresztül terjedt el ezen új mozgalom üzenete: a „Céltudatos gyülekezet” és a „Céltudatos élet”. Amerikában mindkét könyv kimondottan
eladási siker volt és nagy hatást gyakorolt az evangéliumi keresztyénekre. A„Céltudatos élet” rövid időn belül 25 millió példányban kelt el és Amerika történetének legnépszerűbb keménykötésű szakkönyveként tartják számon. Olyan nagy világi vállalkozások mint a Coca-Cola és a Walmart munkatársaik képzésére használták e könyvet, ami oda vezetett, hogy Rick Warren lett Amerika egyik legbefolyásosabb evangéliumi embere, akit többször is meghívott az amerikai elnök és az ENSZ is. Számos gyülekezet tanulmányozza a könyvet kis csoportokban lépésről lépésre a német nyelvterületen, hogy felkészítse tagjait az új sikerkoncepcióra.

Közismert, hogy Bill Hybels és Rick Warren tanai sikeresek – gyülekezeteik létszámukat tekintve a legnagyobbak Amerikában. De felvetődik a kérdés, hogy bibliai látás szerint egészséges tanítások-e ezek és valóban a Jézus Krisztus igazi gyülekezetének az építését szolgálják-e? A számokban mért siker bizonyítéka-e annak, hogy Isten áldása van rajta, ahogyan ezt a hívei gondolják? E füzet megírásának célja, hogy lehetővé tegye a bibliahű hívőknek és gyülekezeteknek e modern mozgalom alapos és világos szellemi értékelését. Figyelembe veszi az eddig megjelent német nyelvű állásfoglalásokat is, de mindenekelőtt sok angol nyelvű forrás értékelését, melyek sok német olvasó számára nem könnyen elérhetők. Példaként dolgozza fel a „Céltudatos élet” című könyvet, hogy világossá tegye, merre vezet az egészen új gyülekezetnövekedési mozgalom irányzata.

Felszólítunk minden olvasót arra, hogy becsületesen ismerje meg a bibliai érveket és bizonyítékokat, és azután saját maga jusson szellemileg megalapozott ítéletre. E füzet korlátozott keretei nem tették lehetővé, hogy részletesen bemutassuk a felhasznált forrásokat (az idézett könyvek felsorolása megtalálható a füzet végén az irodalomjegyzékben). Sok dolgot csak röviden tárgyalhattam, de remélem, hogy egy terjedelmesebb könyvben, „Modern evangelikálok a széles úton” címmel alaposabban is bemutathatom majd.

Még nincs értékelve