MAGVETŐ könyvkereskedés

A vallásszabadság és a baptisták

TARTALOMJEGYZÉK.
Oldalszám
I. A VALLÁSSZABADSÁG BIBLIAI EREDETE.
Az ember szabad akarata. — Jézus kijelentése. —
Gamáliel álláspontja. — Pál apostol, a lelkiismereti
szabadság előharcosa.......................................….. 5— 9
Ií. NEMZETKÖZI ÉS FELEKEZETKÖZI TÖREKVÉSEK
A SZABAD VALLÁSGYAKORLAT ÉRDEKÉBEN.
Történelmi visszapillantás. — Az Evangéliumi Világszövetség
(Alliance) tevékenysége. – A szabadság
eszménye................................................................... 10— 18

Feliratkozás RSS - MAGVETŐ könyvkereskedés csatornájára