Harvets House Publishers

Eredményes imaélet

Manapság kétségbeesett időket élünk. A Keresztyén Gyülekezet mégsem kétségbeesett. Imában áll Isten előtt.

Jézus így szólt Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz: "Mi az? Hát egy órát sem tudtatok velem vigyázni?" Mi pedig azt mondjuk: "Ejnye, Péter! Micsoda szégyen! János, milyen borzasztó! Még egy órát sem tudtatok vigyázni az Úrral!" De csak ne kapkodjuk el! Mikor EGY ujjal mutogatunk valakire, van ott még HÁROM, ami visszafelé mutat ránk.

Tanítványság - Istennek adni a tőled telhető legjobbat

E könyv célja, hogy visszavezessen bennünket az újszövetségi keresztyén életre, hogy úgy éljünk, amint azt Jézus tanította, és ahogy a korai Egyház is élt. Meggyőződésem, hogy minden tanítvány hívő, de nem minden hívő tanítvány! Jézus egész világosan tanítványságra hív minden hívőt. Ha hívására nem válaszolunk, híjával leszünk az Ő tökéletes akaratának, és célt tévesztünk, mert nem úgy éljük a keresztyén életet, ahogy azt valóban élnünk kellene! 

Amit ma gyakran mint evangéliumot hallunk nem más, mint felhígított halvány utánzata az első keresztyének evangéliumának.

Karizma vagy karizmánia

Lehet, hogy meglepő, de ma már meg vagyok győződve arról, hogy sok gyülekezet halott ortodoxiáját növekedésre válthatnák a Szentléleknek a Krisztus testén belül működő ajándékai. Nem a Szentírástól idegen túlzásokra van szükség, amit gyermekként megfigyeltem, hanem a Szentíráshoz való eltökélt igazodásra, amelyben Isten igéje szolgál hitünk és gyakorlatunk végső tekintélyéül.

Feliratkozás RSS - Harvets House Publishers csatornájára