Baptista Teológiai Akadémia

Vallási pluralizmus - Teológiai megközelítések vizsgálata

Ez a szakdolgozat inkább témafelvetés kívánt lenni, mint a problémának teljes körű kifejtése. Megoldást sem tudok kimondani, csupán személyes meggyőződésemet. A dolgozat írása alatt bennem is sok minden formálódott. Ahogy megismertem az egyes teológusok véleményét, alakult ki bennem egy sokkal nyitottabb szemlélet a témával kapcsolatban. Látom ugyanakkor a hiányosságokat, különösen az evangéliumi keresztények részéről: tartozunk azzal, hogy a jövőben ebben a témában saját elképzeléseinket teológiailag megalapozott formában fogalmazzuk meg.

A Miskolci Keresztyén Testvér Gyülekezet története

Nem csupán nemes emberi törekvés elődeinkre visszaemlékezni, hanem az Ige szólít fel erre bennünket. Gyülekezetünk történetéről, hithőseiről a mai napig igen kevés írásos beszámoló áll a rendelkezésünkre. Ebből kifolyólag jutottam arra az elhatározásra, hogy szakdolgozatom témájává a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet történetét választom. Bevezetésként a magyarországi gyülekezetek kialakulásának, életének rövid történetével foglalkozom, majd a miskolci gyülekezetet a kezdeteitől napjainkig mutatom be.

Gyülekezeti tisztségviselők az Újszövetségben

A gyülekezeti tisztségekkel kapcsolatban a legfontosabb látnunk a pneumatológikus meghatározottságot. Ez abban lesz nyilvánvaló, hogy semmilyen gyülekezeti tisztség nem képzelhető el a Szentlélek által osztott karizmák nélkül. Az pedig, hogy a Szentlélekkel összefüggésben kerül elı a tisztségviselők kérdése, mindjárt feltételezi, hogy itt nem egy statikus rend áll előttünk, hanem valami olyan, aminek lényege és célja a dinamizmus, a mozgás. Jézus volt, aki beszélt a Lélek mozgásba hozó erejéről: "Vesztek erıt, minek utána a Szentlélek eljő reátok és lesztek nékem tanúim ...

Feliratkozás RSS - Baptista Teológiai Akadémia csatornájára