Teremtés

Teremtéstudomány

Darwin fellépése előtt a tudósok készségesen elismerték egy teremtő Isten létezését, Aki megalkotta a növényeket és az állatokat, hogy saját fajukon belül szaporodjanak. A mai tudósok úgynevezett természetes folyamataikkal cserélték fel Istent. Azt állítják, hogy maga az anyag tízmilliárd évvel ezelőtt jött létre egy robbanás által, hogy az élet spontán módon keletkezett, és hogy az ember a majommal közös ősből fejlődött ki.

Az evolúciós csalás - A darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása

Sokan gondolják, hogy az evolúciós elméletnek vagy a darwinizmusnak csak tudományos vonatkozásai vannak, és közvetlenül nem hat a mindennapi életre. Ez, természetesen, félreértés. Az evolúciós elmélet sokkal több, mint a biológiai tudományok egyszerű kerete – nem más, mint annak a megtévesztő filozófiának a megalapozója, amely oly sok embert vont hatása alá: a materializmusé.

Teremtés + evolúció = ?

Napjainkban egyre több neves tudós szakít a szintetikus fejlődéselmélettel, és az evolúciónak egy teista tanítása felé fordul. Ennek az elfordulásnak az oka érthető, hiszen a természetben egyetlen természeti folyamat során sem sikerült azt bebizonyítani, hogy az anyagban önmagától információ jött volna létre.

A teista evolúciótannak az lenne a feladata, hogy ezt a jelentős hiányosságot áthidalja. Azt tanítja, hogy Isten indította be az evolúciót, és azt évmilliókon át tartó folyamatában irányította. Ez a gondolatmenet keresztyének között is elterjedt.

Feliratkozás RSS - Teremtés csatornájára