Kritika

Magyar, pártus vagy zsidó? - Jézus Krisztus származása

Különös kérdés ez. Figyelemfelkeltő, egyszersmind felháborító. Pedig jól kell értelmeznünk. Ha jóhiszeműek vagyunk, még örülhetünk is a kérdésfeltevésnek, hisz annyira közel áll hozzánk Megváltónk személye, hogy akár magyarnak is gondolhatjuk. Vannak személyek, akikről nem is tudunk másként vélekedni. Így többen meg vannak győződve arról, hogy Kálvin János magyar volt. Persze ők nem tanultak egyháztörténetet. Különben magam is úgy gondolom, ha Kálvin még egyszer születne, bizonyára magyar lenne! Ha valaki közel áll hozzánk, magunkhoz hasonlónak képzeljük el – s ez természetes.

A „Céltudatos élet” és a „Willow-Creek”-hullám: gyülekezetnövekedés vagy a gyülekezet félrevezetése?

Az utóbbi tíz esztendőben egyre jelentősebb az Amerikából jövő egyik erős áramlat hatása Jézus Krisztus német nyelvű gyülekezeteire, mely „Gyülekezetnövekedési mozgalomként” vált ismertté. Ez a mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az evangéliumtól távollévőket új módszerekkel érje el és nyerje meg a gyülekezetnek. Különösen Bill Hybels „Willow-Creek”-gyülekezetei, valamint Rick Warren „Saddleback” gyülekezetei lettek ismeretessé nálunk, mint e mozgalom előfutárai.

Tíz kifogás a modern Egyházzal szemben

Amikor azért imádkoztam, hogy mit cselekedjek ebben az összejövetel-sorozatban egy fontos következtetésre jutottam. Egy nagy terhet helyezett a szívemre az Úr. Szükségünk van ébredésre. Szükségünk van egy felébredésre, de nem várhatjuk egyszerűen a Szent Szellemtől, hogy jöjjön és tisztítson el minden szemetet, amit mi csináltunk. Világos útmutatásunk van Isten igéjéből arra vonatkozóan, mit cselekszik Krisztus, hogy mit vár el tőlünk, hogy hogyan éljünk, hogy mit vár el tőlünk az ő egyháza érdekében.

Mit mond a Biblia a Jóslásról, szellemidézésről, spiritizmusról, varázslásról?

Miért adtuk ezt a címet? Miért azt nézzük meg, hogy mit mond a Biblia? Határozott meggyőződésem és megtapasztalásom, hogy a Bibliának van mindenre válasza. Minden kérdésre, minden olyan problémára, amivel az életünk során találkozunk a Bibliának, van válasza, és ezért nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. Amikor azt nézzük, hogy mit mond a Biblia, akkor elsősorban az érdekel engem, hogy mi Istennek a véleménye.

A keresztyén tanácsadás sötét oldala

Ebben a könyvben két kérdést tettünk fel: Vajon a tanácsadás, ahogyan a keresztyén tanácsadó mozgalom folytatja, törvényes része a keresztyén szolgálatnak? S vajon az egyháznak hasznos lesz, ha integrálja a „pszichológiai igazságot” és a Szentírást? Azok, akik a keresztyén tanácsadást támogatják, azt állítják, hogy a bibliai igazság és a pszichológiai igazság integrálása elvezet az ember alkatának, valamint annak jobb megértésére, hogy miképpen segítsünk a belső sebektől, a depressziótól és az érzelmi problémáktól szenvedőkön.

Alternatív gyógyászat

Ma a különféle alternatív gyógymódokat a brit lakosság fele alkalmazza, a háziorvosok 50-60 százaléka is alkalmazza/ajánlja, a holland háziorvosok 20 százaléka, a belga háziorvosoknak becslések szerint 80-nál is több százaléka használja. Az alternatív gyógyászat a 1970-es évektől indult virágzásnak, sajátságosan változó szociológiai, ideológiai miliőben (később lesz szó erről). – Néhányan a New Age mozgalom „orvosi ágazata”-ként is utalnak rá. Nagy-Britanniában ma 160 nem hagyományos gyógymódot tartanak nyilván.

Karizma vagy karizmánia

Lehet, hogy meglepő, de ma már meg vagyok győződve arról, hogy sok gyülekezet halott ortodoxiáját növekedésre válthatnák a Szentléleknek a Krisztus testén belül működő ajándékai. Nem a Szentírástól idegen túlzásokra van szükség, amit gyermekként megfigyeltem, hanem a Szentíráshoz való eltökélt igazodásra, amelyben Isten igéje szolgál hitünk és gyakorlatunk végső tekintélyéül.

Igazi és hamis ébredés

Hadd kezdjem azzal, kedves Olvasó, hogy leszögezzem: mindig is nagy reménységgel és várakozással voltam a Prófétai Mozgalmat illetően, hogy az igenis vissza fog térni az eredeti elhívásához – és ez pedig nem más, mint hogy a langyosság ellen prédikáljon, és megtérésre figyelmeztesse, illetve buzdítsa az Egyházat. (Mert hát nem ez az, amit az igazi próféták tesznek?) Mégis, az alatt az idő alatt, amíg én is részt vettem ebben a mozgalomban, soha nem állt össze a fejemben, hogy ez a modern „Prófétai Mozgalom” miért is tűnt valahogyan annyira másnak… – egyáltalán nem prófétainak.

VIGYÁZAT: KUNDALINI! Megtévesztő szellemek akarnak befurakodni az Egyházba?

A félreértések elkerülése végett először is szeretnék tisztázni egy-két dolgot: ezt a könyvemet nem kívülállóként írom. A karizmatikus mozgalomban már több mint 25 éve benne vagyok – és több mint egy évtizedig voltam részese a modern ‘Prófétai Mozgalom’-nak (Prophetic Movement). Tehát nem egy kívülálló vagyok, aki pusztán kívülről kritizálva mutogat ujjal a hibákra. Azonban vannak olyan dolgok a mozgalmunkban, amelyek teljesen eltorzultak és istentelenek lettek – s ezeket le sem lehet tagadni.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Kritika csatornájára