Karizmatikus

Karizma vagy karizmánia

Lehet, hogy meglepő, de ma már meg vagyok győződve arról, hogy sok gyülekezet halott ortodoxiáját növekedésre válthatnák a Szentléleknek a Krisztus testén belül működő ajándékai. Nem a Szentírástól idegen túlzásokra van szükség, amit gyermekként megfigyeltem, hanem a Szentíráshoz való eltökélt igazodásra, amelyben Isten igéje szolgál hitünk és gyakorlatunk végső tekintélyéül.

Igazi és hamis ébredés

Hadd kezdjem azzal, kedves Olvasó, hogy leszögezzem: mindig is nagy reménységgel és várakozással voltam a Prófétai Mozgalmat illetően, hogy az igenis vissza fog térni az eredeti elhívásához – és ez pedig nem más, mint hogy a langyosság ellen prédikáljon, és megtérésre figyelmeztesse, illetve buzdítsa az Egyházat. (Mert hát nem ez az, amit az igazi próféták tesznek?) Mégis, az alatt az idő alatt, amíg én is részt vettem ebben a mozgalomban, soha nem állt össze a fejemben, hogy ez a modern „Prófétai Mozgalom” miért is tűnt valahogyan annyira másnak… – egyáltalán nem prófétainak.

VIGYÁZAT: KUNDALINI! Megtévesztő szellemek akarnak befurakodni az Egyházba?

A félreértések elkerülése végett először is szeretnék tisztázni egy-két dolgot: ezt a könyvemet nem kívülállóként írom. A karizmatikus mozgalomban már több mint 25 éve benne vagyok – és több mint egy évtizedig voltam részese a modern ‘Prófétai Mozgalom’-nak (Prophetic Movement). Tehát nem egy kívülálló vagyok, aki pusztán kívülről kritizálva mutogat ujjal a hibákra. Azonban vannak olyan dolgok a mozgalmunkban, amelyek teljesen eltorzultak és istentelenek lettek – s ezeket le sem lehet tagadni.

A karizmatikus ún. „szellemkeresztség” volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa?

Olyan időben élünk, amikor sok keresztyén Krisztus-követéséből hiányzik a szellemi erő és teljhatalom. Egyesek számára alig tudatos ez a hiány; úgy látszik, hogy teljesen meg vannak elégedve erőtlenségükkel. Más keresztyének szenvednek emiatt; az szemeik előtt az Úr Jézus Krisztus elvárásokkal teli ígéretei lebegnek: „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (Jn 7,38). Látják, hogy valami nincs rendben velük, hogy Isten tulajdonképpen több erőt és szellemi gazdagságot ígért nekik, mint amit életükben megtapasztalnak.

A karizmatikus „nyelveken szólás” és a bibliai nyelvek ajándéka

A „nyelveken szólás” vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és karizmatikus mozgalom minden bizonnyal legfeltűnőbb, és legtöbbször hangsúlyozott külső ismertetőjele. Annyira sajátosan hozzátartozik ehhez a mozgalomhoz, hogy számos pünkösdi áramlat, hitvallásuk elengedhetetlen részének tekinti azt az állításukat, mely szerint a nyelveken szólás a „szellemkeresztség” jele. Ezen az adományon lehet valóságosan megkülönböztetni a szellemeket.

Feliratkozás RSS - Karizmatikus csatornájára