Baptista

A vallásszabadság és a baptisták

TARTALOMJEGYZÉK.
Oldalszám
I. A VALLÁSSZABADSÁG BIBLIAI EREDETE.
Az ember szabad akarata. — Jézus kijelentése. —
Gamáliel álláspontja. — Pál apostol, a lelkiismereti
szabadság előharcosa.......................................….. 5— 9
Ií. NEMZETKÖZI ÉS FELEKEZETKÖZI TÖREKVÉSEK
A SZABAD VALLÁSGYAKORLAT ÉRDEKÉBEN.
Történelmi visszapillantás. — Az Evangéliumi Világszövetség
(Alliance) tevékenysége. – A szabadság
eszménye................................................................... 10— 18

Baptista identitás

Gondolatok a Németországi Evangéliumi-Szabadegyházi Gyülekezetek Szövetsége gyülekezeteinek létezésével és feladataival kapcsolatban

(A fasizmus időszakában a Baptista Gyülekezetek Szövetsége abból a célból, hogy a számára érvényes szabadságból másoknak is juttasson, és így megmentsen keresztyén gyülekezeteket, a fenti néven egyesült a Testvérgyülekezetekkel és az Élim Gyülekezetekkel. A háború után a Testvérgyülekezetek nagy része kilépett a Szövetségből. Az Evangéliumi-Szabadegyházi Gyülekezetek Szövetsége tehát lényegében a baptista gyülekezetek szövetségét jelenti.)

Feliratkozás RSS - Baptista csatornájára